SIAFL TV

x1

1' 1st Half

00:01:00

4' Lamine SENE

00:05:00

12' Timur Valiullin

00:13:19

14' Goran Karanovic

17' Nsambu shafik

26' Nsambu shafik

35' ONUNWA DAVID MAURICE

37' Goran Karanovic

41' Dragan Vukovic

45' 2nd Half

00:52:00

52' John Zhuang

55' Marko Dimitrijevic

61' Nsambu shafik

71' Uros Valiljevic

73' Goran Karanovic

75'

75' Jury Sanna

78' Ognjen Skrbic

90' Marko Dimitrijevic