SIAFL TV

x1

1' 1st Half

00:05:30

19' Henry Green

00:21:52

28' Carlos Silva

00:31:05

32' Oleh Holod

00:35:04

36' Dmitriy Samoylovich

45' 2nd Half

00:58:50

45' Dmitriy Samoylovich 🔥

00:48:07

48' 刘超飞

01:01:13

50' Jason Kaufman

59' Vinícius Alberto Jorge Pereira

65' Stefan Jovanic

76' Dmitriy Samoylovich

01:29:29

81' Patrick O Sullivan 🔥

01:33:59

84' Levani Beburia 🔥

01:36:11