SIAFL TV

x1

1' 1st Half

00:01:00

25' Carlos Silva

00:24:52

27' Patrick O Sullivan

00:27:02

30' Oleh Holod

00:30:22

39' Carlos Silva

00:35:34

44' Angel SAEZ

00:44:20

45' Festus Nana Akoto

00:45:18

45' 2nd Half

00:56:10

49' Nicholas Wong

00:59:20

50' Oleh Holod

01:00:30

53' Festus Nana Akoto

01:03:21

57' Carlos Silva

01:07:38

64' Levani Beburia

01:14:13

66' FESIUK OLEH

01:16:45

78' Carlos Silva

01:28:02

84' Nicholas Wong 🔥

01:34:02

86' Vinícius Alberto Jorge Pereira

01:36:54

90' Abdoullahi Diasse

01:41:07